Global film och postkoloniala perspektiv

7,5 hp

De flesta filmvetenskapliga kurser handlar framförallt om film från Europa och USA. Den här kursen försöker vidga perspektiven genom att fokusera på global film från Asien, Afrika och Latinamerika. Kursen inleds med en historisk bakgrund där vi tar upp frågor som kolonialism, etnografi och kulturimperialism för att se hur film i olika tider har använts som ett kulturellt maktmedel. Postkoloniala perspektiv och verktyg presenteras för att kritiskt diskutera och problematisera begrepp och teman såsom Third Cinema, Fourth Cinema, transnationell film, den Andre och representation.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.