Global hälsa

7,5 hp

Global hälsa har samma teoretiska grund som folkhälsovetenskapen men känner inga nationella gränser. Global hälsa berör alla på vår jord oavsett var vi bor. Infektions- och välfärdssjukdomar, klimatförändringar etc behöver varken pass eller visum. Direkta och indirekta konsekvenserna för hälsoutvecklingen manar oss att se helheten. Hållbar utveckling och hälsa för alla är en utmaning som kräver interprofessionellt och transvetenskapligt sammarbete på alla samhällsnivåer.

I denna kurs fokuserar vi bl.a. reproduktiv hälsa i låg- och medelinkomstländer. Under kursens gång kommer du att få bekanta dig med basala begrepp och teorier inom global hälsa och epidemiologi. Undervisningen tar avstamp i frågor om jämlikhet, etik och mänskliga rättigheter. Innan vi skiljs åt kommer vi också att tala om olika karriärvägar inom global hälsa.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar