Globala perspektiv på historien

7,5 hp

Kursen syftar till att ge dig insikter i de stora sammanhangen i världshistorien. Den behandlar dels de stora samhällsformationernas uppkomst, blomstring och fall, dels den långsiktiga framväxten av den globala värld vi lever i idag. Vi behandlar olika forntida samhällsformationer i skilda delar av världen, feodala samhällen, övergångar från feodalism till agrar och industriell kapitalism, kommunistiska samhällsformationer samt den globala kapitalismens utbredning från 1500-talet till våra dagar. I kurslitteraturen presenteras olika synteser kring det historiska skeendet, och kursen tar fasta på hur olika perspektiv och tolkningar har brutits mot varandra. Kursen bedrivs i seminarieform och varje deltagare ska redovisa ett eget arbete kring någon samhällsformation eller något större sammanhang.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M