God Bless America. Kristendomens utveckling i USA från George Washington till Joe Biden

7,5 hp

Det finns många kulturella likheter mellan USA och Europa, men på ett avgörande område skiljer de sig åt rejält. Medan stora delar av Europa blir alltmer sekulariserade, behåller religionen sin ställning i USA. Syftet med denna kurs är att förklara religionens, i synnerhet kristendomens, vitalitet i USA utifrån historiska och sociologiska perspektiv.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar