Grafisk design i en social och kulturell kontext

15 hp

Kursen fokuserar på grafisk design utifrån sociala och kulturella kontexter. Studenten får arbeta med fördjupande teoretiska och praktiska övningar och självständiga projekt. Studenten får utforska och arbeta självständigt med grafisk design, även om fokus i den här kursen ligger på en teoretisk aspekt. Studenten får också kontextualisera och kritiskt reflektera kring befintlig grafisk design i vårt samhälle, sin designprocess och resultat.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans