Designlitteratur

Grafisk design och typografi II

15 hp

Kursen ger fördjupande teoretiska och praktiska kunskaper inom grafisk design och typografi. Studenten får exempelvis lära sig att arbeta med och konstruera gridsystem, utforska metakommunikation inom typografi, samt fördjupning inom komposition- och färgteori. Studenten får utforska och arbeta självständigt med flera övningar och projekt. Studenten ska också skriftligt kontextualisera och kritiskt reflektera kring sin designprocess och resultat. Kursen innehåller således inte enbart praktiska uppgifter inom grafisk design, utan även skrivna reflektioner och artist statement.

Studentprojekt

Studentwork typography and composition
In their second project students explore the possibilities of composition and typography in a story book using a section from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Frida Häggström Gerdt worked to achieve tension and nerve with small means.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans