Grafisk designaktivism

15 hp

Kursen ger kunskaper i designaktivism, dess historik, nutida användning och hur man kan arbeta med grafisk design i aktivismsammanhang. Studenten får självständigt arbeta i projekt och får också kontextualisera sitt arbete i kursen samt kritiskt reflektera kring sin process och resultat utifrån designaktivism.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar