Studentprojekt typsnitt

Grafisk designaktivism

15 hp

Kursen ger kunskaper i designaktivism, dess historik, exempel på användning av designaktivism och hur man kan arbeta med grafisk design i aktivismsammanhang. Kursen går igenom begreppp så som subvertising, culture jamming och craftivism. Studenten får självständigt arbeta i projekt och får också kontextualisera sitt arbete i kursen, samt kritiskt reflektera kring sin process och resultat utifrån designaktivism. Kursen innehåller således inte bara praktiska uppgifter i grafisk design, utan även skrivna rapporter och artist statements.

Studentprojekt

Bild: Studentwork 1
Bild: Student work 2
Bild: studentarbete 3
Cecilia wanted to explore if and how a typeface made for a specific context in itself can send a message. Cecilia decided to work with the anti-nuclear movement. In her typeface Destruction, she wants to bring awareness regarding nuclear weapons by doing three different “weights” of the typeface, corresponding to three different nuclear bomb stages: the light flash, the pressure wave, and the half-time of the uranium. Here are two of the “weights” presented.


Bild: Studentarbete 2-1
Katarina decided to work with the issue of female genital mutilation. She created a visual identity for an organization working against female genital mutilation. Here, you can see how she expressed this visual identity on a tote bag, where the buyer needs to cut the stitches before using the bag.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans