Grafisk designhistoria i en global kontext

7,5 hp

Studenten kommer kunna urskilja visuella uttryck och grafisk design samt redogöra för de visuella uttrycken i en historisk samt kulturell kontext. Studenten kommer kunna granska och reflektera kring visuell kommunikation och grafisk design och deras roller i vardagslivet, skriftligt reflektera kring grafisk design utifrån historiskt, samtida och ett globalt perspektiv samt utforma visuella lösningar med grafisk design och typografi utifrån en historisk och global kontext.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar