Grafiska verktyg

7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om koncept inom grafisk design, layout, komposition och typografi, samt hur man på ett ändamålsenligt sätt kan arbeta med layout och typografi i Adobe Indesign, Illustrator och Photoshop. Grafiska verktyg ger en överblick av programmen, och hur de i praktiken används, i en serie praktiska designprojekt där studenten har möjlighet att anpassa uppgiften och utforska sitt egna formintresse.

Studentprojekt

Skiva
Student Lovisa Högberg’s record cover for the fictional band ‘ONMOONON’. The assignment challenges the students to visually interpret music influences whi le connecting image making and typesetting in Indesign with a consequent style.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans