Grönare Sjötransporter

7,5 hp

Kursen Grönare sjötransporter behandlar miljöpåverkan från sjöfarten i förhållande till inhemska och globala ekologiska utmaningar och begränsningsmöjligheter. Kursen belyser också historien och utvecklingen av maritim miljöstyrning och grön sjöfart från olika perspektiv.

Kursen ges på engelska och vänder sig till studenter med avklarade akademiska studier inom område med relevans för sjöfartsvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar