Grundkurs i 3D grafik med 3ds Max

15 hp

Kursens mål är att ge dig en introduktion till och grundläggande kunskaper för professionellt arbete med 3D-grafik med tyngdpunkt på det skapande i processen.

Med datorn som arbetsredskap och med pennan och skissblocket beredda överför vi konstnärligt, personligt bildspråk och designanpassade bildidéer till 3D-grafik med programverktyget 3ds max. Kursen omfattar teoretiska kunskaper om tredimensionell datorgrafik och dess användningsområden, grundläggande designteorier, skisstecknandet som hjälpmedel, till programmets olika arbetsverktyg med områden som modellering, ljussättning och redigering. Datorvana krävs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar