Grundläggande matematik för driftpersonal

7,5 hp

Grundläggande matematik för driftpersonal är lämplig för dig som vill repetera grunderna i gymnasiets matematik innan du börjar programmen: Sjökaptensprogrammet, Sjöingenjörsprogrammet eller Drift- och underhållsteknik.

Den passar också dig som redan går något av nämnda program och har funnit att du behöver förstärka dina grundkunskaper i matematik.

Kursen fokuserar på träning och repetition av basfärdigheter inom gymnasiematematik. Innehållet består av hela gymnasiets matematik 2c, samt delar ur matematik 3c som är lämpliga för dig som tänker läsa Sjökaptensprogrammet, Sjöingenjörsprogrammet eller Drift- och underhållsteknik. I kursen går man också igenom de beräkningsverktyg som man använder i matematikkurserna som finns i utbildningen i ovan nämnda program.

Kursen är studiemedelsberättigande, men kan inte tas med i någon högskoleexamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar