Grundläggande matematik för sjöbefäl

7,5 hp

Grundläggande matematik för sjöbefäl är lämplig för dig som vill repetera det mest grundläggande av gymnasiets matematik innan du börjar någon av kurserna Fartygsbefäl/Maskinbefäl klass VII. Den passar också dig som redan går på någon av nämnda kurser och har funnit att du behöver förstärka dina grundkunskaper i matematik.

Kursen fokuserar på träning och repetition av basfärdigheter inom gymnasiematematik. Innehållet består av hela gymnasiets matematik 1c, samt delar ur matematik 2c som är lämpliga för dig som tänker läsa Fartygsbefäl/Maskinbefäl klass VII. I kursen går man också igenom de beräkningsverktyg som man använder under utbildningen till Fartygsbefäl/Maskinbefäl klass VII.

Kursen är studiemedelsberättigande, men kan inte tas med i någon högskoleexamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar