Grundläggande matematik för sjöbefäl

7,5 hp

Grundläggande matematik för sjöbefäl är lämplig för dig som tänkt söka Fartygsbefäl klass VII, Maskinbefäl klass VII, eller Tekniskt/naturvetenskapligt basår. Kursens nivå är för dig som exempelvis läst minst Matematik 1 men behöver en mer grundlig repetition av den matematik som ges första halvåret i gymnasiets naturvetenskapliga- och tekniska program.

Kursen fokuserar på den gymnasiematematik som ges i kursen Matematik 1c, men vi läser även delar ur Matematik 2c som är lämpliga för dig som exempelvis tänker söka Fartygsbefäl klass VII eller Maskinbefäl klass VII.

Kursen är studiemedelsberättigande, men kan inte tas med i någon högskoleexamen.

Vill du börja på en högre nivå, se vår kurs: Grundläggande matematik för driftpersonal 7,5 hp.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar