Grundläggande matematik IV

7,5 hp

Grundläggande matematik IV är lämplig för dig som har tänkt läsa någon kurs eller program på högskolan där man använder matematik och vill börja väl förberedd. Naturligtvis är kursen till även för dig som har ett intresse för matematik.

Denna kursens nivå är satt så att den ger en mer grundlig genomgång/repetition av den matematik som ges tredje läsåret på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Kursen fokuserar på den gymnasiematematik som ges i kursen Matematik 4 med många exempel och tillämpningar från teknik och naturvetenskap.

Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar. Föreläsningar i form av genomgångar av teori och exempel spelas in och finns tillgängliga på kurssidan så att du som student inte behöver vara uppbunden till speciella tider. Här finns också inspelande lösningar till vissa av uppgifterna i läroböckerna.

De båda digitala inlämningsuppgifterna på 3 timmar vardera vilka blir tillgängliga senast 3 veckor efter kursstart kan göras vid valfri tidpunkt under kursens gång.

Den digitala tentan på 6 timmar som finns i kursen kan göras när som helt under kursens sista vecka.

Kursen ger inte någon särskild behörighet i matematik för att komma in på kurser eller program på högskolan.

Kursen är studiemedelsberättigande.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans