Hållbar innovation

7,5 hp

För att utvecklingen ska bli mera hållbar behöver vi tänka i nya banor och skapa system, produkter och företag som lever upp till morgondagens krav på resurssnålhet och energieffektivitet. I den här kursen får du lära dig om innovationsprocessen och hur ett entreprenöriellt förhållningssätt kan användas för att skapa hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller. Kursen examineras genom ett utvecklingsarbete (projekt) samt individuella inlämningsuppgifter.

Det finns en frivillig heldagsträff i Kalmar. Den är viktig och det ingår också 4 obligatoriska seminarier på distans, då man ska befinna sig uppkopplad vid en dator med headset. Smarttelefon räcker inte.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans