Hållbara energisystem

7,5 hp

Kursen innehåller allmän kunskap om energiformer och människans behov av och användning av energi. Den behandlar också olika traditionella och förnybara energikällor, som presenteras ur tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Fokus ligger på samhällets energisystem, där olika energikällor måste kombineras. Klimat- och energismarta energisystem jämförs med hjälp av ett livscykelanalysprogram, SIMAPRO som introduceras. Frågor om energianvändning och energieffektivisering diskuteras, likaså olika framtidsscenarier och utmaningar.

Sammankomster: En obligatorisk sammankomst (tentamen) samt en frivillig sammankomst (studiebesök) i Kalmar. Missar man studiebesöket på den frivilliga träffen så måste man genomföra ett eget studiebesök med koppling till energi.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar