Hållbara energisystem

7,5 hp

Kursen innehåller allmän kunskap om energiformer och människans behov av och användning av energi. Den behandlar också olika traditionella och förnybara energikällor, som presenteras ur tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Fokus ligger på samhällets energisystem, där olika energikällor måste kombineras. Klimat- och energismarta energisystem jämförs med hjälp av ett livscykelanalysprogram, SIMAPRO som introduceras. Frågor om energianvändning och energieffektivisering diskuteras, likaså olika framtidsscenarier och utmaningar.

Sammankomster: En obligatorisk sammankomst (tentamen) samt en frivillig sammankomst (studiebesök) i Kalmar. Missar man studiebesöket på den frivilliga träffen så måste man genomföra ett eget studiebesök med koppling till energi.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar