Hållbara perspektiv inom grafisk design

15 hp

Kursen ger kunskaper inom hållbara och etiska perspektiv inom grafisk design och studenten får självständigt arbeta med både praktiska och skriftliga uppgifter utifrån olika design briefs. Studenten får utforska och reflektera kring en mängd olika begrepp så som greenwashing, inkluderande och exkluderande design samt nudging. Studenten får även skriftligt kontextualisera sitt arbete i kursen samt kritiskt reflektera kring sin process och resultat utifrån olika hållbarhetsperspektiv. Kursen innehåller således inte enbart praktiska uppgifter i grafisk design, utan även skrivna rapporter och artist statements.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans