Hållbarhet och flernivåstyrning

7,5 hp

Kursen ger en översikt över olika perspektiv på vad hållbarhet betyder. Utifrån detta studeras internationella avtal och samarbete om hållbar utveckling och viktiga organisationer som är involverade i dessa frågor. Hur initieras och formas hållbarhetspolitiken och målen? Vilka aktörer är viktiga i dessa processer? Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur dessa policyer och mål genomförs på olika nivåer av styrning (som i EU­systemet).

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M