Hållbarhet och flernivåstyrning

7,5 hp

Kursen ger en översikt över olika perspektiv på vad hållbarhet betyder. Utifrån detta studeras internationella avtal och samarbete om hållbar utveckling och viktiga organisationer som är involverade i dessa frågor. Hur initieras och formas hållbarhetspolitiken och målen? Vilka aktörer är viktiga i dessa processer? Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur dessa policyer och mål genomförs på olika nivåer av styrning (som i EU­systemet).

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken