Hållbart byggande och energisystemanalys

7,5 hp

För att minska samhällets klimatpåverkan behöver energieffektivisering av byggnader, mer energieffektiva energikedjor, från naturresurs till levererad energitjänst, och en ökad användning av förnybar energi. Det finns omfattande kunskaper om energihushållningsåtgärder på byggnadsnivå, om hur vi kan bygga nya energisnåla byggnader samt om hur vi kan utforma olika energiförsörjningssystem. Däremot är kunskapen om energihushållning i bebyggelse och dess interaktion med energiförsörjningssystem, liksom om hur vi kan utveckla optimala energianvändningsnivåer i byggnader och optimala energiförsörjningssystem, mycket begränsad.

Syftet med kursen är att förstå byggnaders energianvändning ur ett systemperspektiv, med fokus på den ömsesidiga påverkan mellan behov- och tillförselsidor. Kursen analysera också konsekvenserna av att implementera olika energieffektiviseringsåtgärder i byggnader med olika värme- och elförsörjningssystem. Flertalet analysverktyg, inklusive systemanalys, energianalys, timvis simulering och kalkylprogram tillämpas för att förstå innebörden av ett givet energisystem och kunna optimera kostnader, primär-energianvändning och växthusgasutsläpp.

Kursen riktas i första hand till redan yrkesverksamma, men studenter från universitet och högskolor är självfallet också välkomna. Kursen är öppen för ansökan/anmälan fram till två veckor före kursstart.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken