Hållbart familjeskogsbruk I och II

15 hp

Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap om skogsvård och skogshushållning. Hållbart familjeskogsbruk I+II introducerar grunderna i skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter. I den första delen av kursen lär du dig mer om skogsekologi, skogsuppskattning, virkesmätning och försäljningsformer i skogsbruket. I den andra delen tar vi upp skogsskötsel, naturvård, skogsekonomi, skogsproduktion och skogsteknik.

Du får möjlighet att delta på 3-5 träffar. Träffarna är centrala i kursen. De består av studiebesök, exkursioner och övningar i skogen, samt föreläsningar och seminarier. Sammankomsterna kan ske på olika platser i landet och är vanligen förlagda till fredagar och lördagar, samt eventuellt någon veckodag. Träffarnas längd omfattar 1-2 dagar, dagtid/kvällstid.

Mellan träffarna förväntas du ta del av kursmaterialet samt göra mätningar och övningar i antingen din egen skog eller i skog nära ditt hem. Det innebär att du sköter en stor del av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig.

Allmän datorkunskap och tillgång till dator med internetanslutning (bredband) krävs. Undervisning sker via en webbaserad lärplattform. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, fälttentamen och tentamen.

Hållbart familjeskogsbruk I+II utgör en introduktion till det större kurspaketet Hållbart familjeskogsbruk, en samling kurser som kan läsas upp till 90 högskolepoäng. Kursen omfattar 15 högskolepoäng och läses på halvfart.

Förtur

Grundläggande behörighet ger alla möjlighet att söka till kurserna men med arbetslivserfarenhet inom skog hamnar man i en urvalsgrupp som kan vara upp till 17% av platserna. Kriterierna för att hamna i det urvalet är minst 5 års dokumenterad skoglig erfarenhet.

Om du har läst Hållbart familjeskogsbruk I eller II tidigare

Hösten 2024 kommer den som läst innevarande kurs 1TS152 Hållbart familjeskogsbruk I att kunna läsa 1TS153 Hållbart familjeskogsbruk II genom att söka 1TS154 Hållbart familjeskogsbruk I+II på 25% och tillgodoräkna sig "ettan". Tidsmässigt kommer delen som rör Hållbart familjeskogsbruk II att gå på våren 2025. Läs mer om tillgodoräknande 

Preliminärt schema

26/8, kl 18-20 Kursintro med hållbarhet (Zoom)
28/9, kl 18-20 Intro ekologi v. 35 (Zoom)
13-14/9 Träff Ekologi, Rankhyttan/Farstorp, Nye
23/9, kl 18-20 Intro skogsuppskattning (Zoom)
11/10, kl.13-15 Zoom med Lettland: skogsägande, skötsel, SVL. kl.14-15 Frågestund uppskattning, dendrologi, gropar
21/10, kl 18-20 Intro skogsproduktion (Zoom)
8-9/11, kl.10-12 Dendrologitenta, herbariumredovisning
SKOGSDAG kl.13-17
Skogsteknik/produktion kl. 9-16
6/12, kl 18-20 Intro Virkesmätning (Zoom)
16/12, kl 13-17 Virkesmätning (Zoom)

13/1, kl 18-20 Frågestund Virkesmätning (Zoom)
27/1, kl 13-17 Intro ekon, Beskattning (Zoom)
17/2, kl 18-20 Beståndskalkylering (Zoom)
24/2, kl 13-15 Generationsskifte (Zoom)
17/3, kl 18-20 Frågestund ekonomi (Zoom)
31/3, kl 18-20 Intro skötsel (Zoom)
2/4, kl 18-20 Föreläsning skötsel (Zoom)
7/4, kl 18-20 Föreläsning skötsel, (Zoom)
24-25/4, kl 13-17, kl 9-16 Träff skogsskötsel Asa/Farstorp
5/5, kl 18-20 Frågestund skötsel (Zoom)
23/5, kl 8-10 Tentamen, sal/LC
28/5, kl 9-12 Webbinarium Hållbarhet. Omtentamina.
4/6, kl 9-17 (del av tiden): Webbinarium Hållbarhet

27/6 Omtentamen

Mer om kursen

Kursen ingår i Hållbart familjeskogsbruk, ett kurspaket om 90 hp som riktar sig till skogsägare och andra skogligt intresserade.
Läs mer om Hållbart familjeskogsbruk

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.