Hållbart familjeskogsbruk I och II

15 hp

Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap om skogsvård och skogshushållning. Hållbart familjeskogsbruk I+II introducerar grunderna i skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter. I den första delen av kursen lär du dig mer om skogsekologi, skogsuppskattning, virkesmätning och försäljningsformer i skogsbruket. I den andra delen tar vi upp skogsskötsel, naturvård, skogsekonomi, skogsproduktion och skogsteknik.

Du får möjlighet att delta på 3-5 träffar. Träffarna är centrala i kursen. De består av studiebesök, exkursioner och övningar i skogen, samt föreläsningar och seminarier. Sammankomsterna kan ske på olika platser i landet och är vanligen förlagda till fredagar och lördagar, samt eventuellt någon veckodag. Träffarnas längd omfattar 1-2 dagar, dagtid/kvällstid.

Mellan träffarna förväntas du ta del av kursmaterialet samt göra mätningar och övningar i antingen din egen skog eller i skog nära ditt hem. Det innebär att du sköter en stor del av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig.

Allmän datorkunskap och tillgång till dator med internetanslutning (bredband) krävs. Undervisning sker via en webbaserad lärplattform. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, fälttentamen och tentamen.

Hållbart familjeskogsbruk I+II utgör en introduktion till det större kurspaketet Hållbart familjeskogsbruk, en samling kurser som kan läsas upp till 90 högskolepoäng. Kursen omfattar 15 högskolepoäng och läses på halvfart. Om du är intresserad av att läsa på kvartsfart (25%), kan du istället söka kurserna 1TS152 Hållbart familjeskogsbruk I samt 1ts153 Hållbart familjeskogsbruk II.

4 stycken 1-2 dagars träffar.

Träffschema HT 2021

1TS154 Hållbart familjeskogsbruk I+II 50% 15 hp

Aug

20 fre kl. 9-18   Ekolsund+Asa (ev.Farstorp)

21 lör kl. 8-16   Ekolsund+Asa (ev. Farstorp)

27 fre kl 9-15    Handledningstillfälle skogsuppskattning 3-4 orter?

30 mån 18-20   Frågestund, ekologi (digital exkursion?)

 

Sep

5 sön    Inlämning ekologi

23 sep   Inlämning filmer skogsuppskattning

24 fre 10-12  Asa(ev.Farstorp)  Fältprov (ekologi) + Skogsskötsel

24 fre 13-18  Asa(ev.Farstorp) Skogsskötsel  

25 lör 8-16    Asa(ev.Farstorp) Skogsskötsel  

 

Okt

Ca 10 okt         Herbarier

22 fre kl. 9-15   Intro Skogsekonomi/Skogsproduktion

 

Nov

12 fre kl. 9-12, Växjö   Ekonomi skatt, deklaration, bokslut

12 fre kl. 13-17, Växjö   Skogsdagen Hållbarhet, ….

13 lör kl. 8-12, Växjö   Skogsproduktion/teknik/ekonomi

13 lör kl. 13-16, Växjö   Skogsproduktion/teknik/ekonomi

 

Dec

2 tors kl. 10-12, Zoom   Tentamen LC,

2 tors kl. 13-19   Virkesmätning (digital)

3 fre kl. 8-12       Virkesmätning

 

Jan

14 Fre kl. 9-16, Zoom Seminarier, metareflektion

Mer om kursen

Kursen ingår i Hållbart familjeskogsbruk, ett kurspaket om 90 hp som riktar sig till skogsägare och andra skogligt intresserade.
Läs mer om Hållbart familjeskogsbruk

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M