Hållbart familjeskogsbruk III – Kultur, Miljö, Vilt

7,5 hp

Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap om skogsvård och skogshushållning. Hållbart familjeskogsbruk III introducerar grunderna i internationella och nationella lagar, regler och direktiv som berör svenskt skogsbruk. I kursen fördjupar du dig främst i frågor som påverkar förutsättningarna för det svenska skogsbruket inom områdena viltförvaltning samt kultur- och miljövärden. Kursen kommer också ta upp praktiska exempel på hur markägare kan utveckla sådana värden på sin fastighet.

Du får möjlighet att delta på träffar (1-3 st). Träffarna är centrala i kursen. De kan bestå av studiebesök, exkursioner och övningar i skogen, samt föreläsningar och seminarier.

Mellan träffarna förväntas du ta del av kursmaterialet samt göra mätningar och övningar i antingen din egen skog eller i skog nära ditt hem. Det innebär att du sköter en stor del av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig.

Allmän datorkunskap och tillgång till dator med internetanslutning (bredband) krävs. Undervisning sker via en webbaserad lärplattform. Kursens examineras genom inlämningsuppgifter, fälttentamen och tentamen.

Hållbart familjeskogsbruk III är en fortsättning på kurserna Hållbart familjeskogsbruk I samt Hållbart familjeskogsbruk II. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och läses på kvartsfart (25%). (Kursen överlappar delvis kursen Fastighetsteknik 7,5 hp.) Hållbart familjeskogsbruk III utgör en del i det större kurspaketet Hållbart familjeskogsbruk, en samling kurser som kan läsas upp till 90 högskolepoäng.

Mer om kursen

Kursen ingår i Hållbart familjeskogsbruk, ett kurspaket om 90 hp som riktar sig till skogsägare och andra skogligt intresserade.
Läs mer om Hållbart familjeskogsbruk

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M