Hällbilder i norra Europa - en introduktion

7,5 hp

This course gives a broad introduction to the archaeological study of rock art in northern Europe, its cultural settings and chronology (from the Mesolithic to the Bronze Age). It also introduces the student to the history of this research field and explores new theoretical perspective and interpretations. The course runs part-time over nine weeks, and invites the students to a non-obligatory excursion to one of the rock art areas within contemporary Sweden.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar