Hälsoeffekter av friluftsliv och utomhusmiljöer

7,5 hp

Den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om naturens påverkan på kroppen och hälsan. Kursen riktar sig mot den som vill lära sig mer om framförallt fysiologiska effekter av naturmöten samt om och hur naturmöten och friluftsliv används, och kan användas, i hälsopromotivt arbete. En stark forskningsanknytning präglar kursen som kan ingå som en fördjupningskurs i magisterexamen i idrottsvetenskap/idrottsmedicin.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans