psykoterapi

Handledarutbildning i psykoterapi

45 hp

Handledarutbildningen är för dig som har läst en psykoterapiutbildning med inriktning antingen kognitiv beteende- eller psykodynamisk terapi, har psykoterapeutlegitimation, eller motsvarande.

Utbildningen innehåller två delkurser:

1 Handledningens teorier och metoder, 25 hp och

2 Handledningsuppdrag och handlett handledningsarbete, 20 hp

Utbildningen syftar till att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva handledning i psykoterapi på specialistnivå. Detta innefattar kompetens att handleda och utbilda inom ramen för psykoterapi- och psykoterapeututbildningar samt verksamhetshandledning.

Studenten ska under de tre terminerna handleda minst en handledningsgrupp, företrädelsevis på grundläggande psykoterapinivå på psykologprogrammet. Momentet är obligatoriskt och genomförs företrädelsevis på Linnéuniversitetet i Växjö. Handledarstudenten handleder sin grupp ca en dag per vecka. Undervisning/föreläsningar/seminarium och handledning på handledning sker motsvarande 2 dagar per månad.

Kompletterande urvalsinformation

Urvalsgrupp 1

A) Psykologer med genomgången psykoterapeututbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi och psykoterapeutlegitimation utfärdat av Socialstyrelsen eller motsvarande. Akademiska poäng, yrkeslivserfarenhet, och intervju tas med i bedömningen.

B) Eller motsvarande såsom specialistutbildning med inriktning klinisk psykologi/psykologisk behandling kommer lästa kurser bedömas för att se om de motsvarar psykoterapeututbildning. En film som visar en psykoterapisession och intyg över erhållen psykoterapihandledning behöver bifogas.

Urvalsgrupp 2

Övriga yrkesgrupper med psykoterapeutlegitimation utfärdat av Socialstyrelsen. Akademiska poäng, yrkeslivserfarenhet, och intervju tas med i bedömningen.

I antagningsprocessen kommer sökande att kallas på en intervju.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M