Handledningens metodik i socialt arbete I - II

30 hp

Vill du vara en del i att stödja och utveckla yrkesverksammas personliga och professionella utveckling? Är du nyfiken på handledarrollen inom socialt arbete eller i människovårdande yrken?

Den psykosociala handledningen (processhandledning) är en central del i yrkeslivet för yrkesverksamma inom socialt arbete såsom exempelvis socionomer, behandlingspedagoger och beteendevetare. God handledning skapar förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö, känslomässigt stöd, minskad stress, professionell utveckling och ökad arbetslust.

Efter genomgången kurs kan du åta dig uppdrag som intern eller extern handledare till enskilda yrkesverksamma och till arbetsgrupper inom exempelvis skola, vård och omsorg.

Kursen ger 30 hp i handledarkompetens vilket innebär både fördjupade teoretiska kunskaper och en praktisk förmåga att handleda.

Syftet med kursen är att du ska utvecklas till en självständig handledare med fördjupad kunskap om bland annat handledningsprocessen och handledarrollen. Kursen består av teoretiska perspektiv på handledning, tillämpningsövningar i modeller och kreativa metoder samt superhandledning. Centralt för kursen är en sammanvävning av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet.

Kursen ges på kvartsfart under fyra terminer och innehåller obligatoriska träffar om cirka fem tillfällen per termin. Varje kurstillfälle är i genomsnitt en och en halv dag.

Efter kursen ska du kunna:

- tillägna sig och tillämpa metoder och teorier på den psykosociala handledningens
område
- genomföra en grupphandledning med stöd av superhandledning
- formulera och reflektera över den egna identiteten som handledare

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.