Handledningens metodik i socialt arbete II

15 hp

Är du nyfiken på handledarrollen inom människovårdande yrken? Den psykosociala handledningen (processhandledning/verksamhetshandledningen) är en central del i yrkeslivet för dig som jobbar med socialt arbete som exempelvis socionom, behandlingspedagog eller beteendevetare. God handledning skapar förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö med känslomässigt stöd, minskad stress och ökad arbetslust.

Kursen vänder sig till dig som är handledare med 15 hp i handledarkompetens och som vill fördjupa din teoretiska kunskap och praktiska förmåga inom det psykosociala handledningsområdet (processhandledning/verksamhetshandledning). Syftet med denna utbildning är att du ska utvecklas till en självständig handledare med fördjupad kunskap om handledningsprocessen och handledarrollen. Kursen består av teoretiska perspektiv på handledning, tillämpningsövningar i metoder och metahandledning. Centralt för kursen är en sammanvävning av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet.

Kursen ges på kvartsfart under två terminer och innehåller obligatoriska träffar om cirka sex tillfällen per termin. Varje kurstillfälle är i genomsnitt en och en halv dag.

Efter kursen ska du kunna:

• Visa en fördjupad förståelse för, samt kunna redogöra för, olika teoretiska perspektiv och den aktuella forskning som rör handledning i psykosocialt
arbete.

• Självständigt bedriva och kritiskt reflektera över handledning från aktuell
teoribildning.

• Visa på förståelse för samspelet mellan handledningsgrupp och klienter utifrånett handledarperspektiv.

• Använda och reflektera över olika metoder och tekniker som rör psykosocial handledning.

• Påvisa en fördjupad förståelse för reflektionens betydelse i samtal och
kommunikation.

• Visa på förmåga att analysera och förstå förändringsprocesser på individ- och gruppnivå.

• Visa på förmåga att stödja utveckling och fördjupning av de professionellas
yrkesidentitet.

• Visa utveckling i handledarrollen som integreras med yrkesrollen.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.