Historia, allmän kurs, grundkurs

30 hp

Kursen innehåller översiktskurser från antiken till idag strukturerade både utifrån kronologi och tematik med syfte att du erhåller grundläggande kunskaper om och förståelse för människans sociala, ekonomiska och politiska villkor under olika tider. I de olika delkurserna ges du möjlighet till fördjupningar för att förstå bakgrunden till dagens världspolitiska frågor. Du introduceras även i historievetenskapens teorier och metoder.

Kursansvarig informerar

Grundkursen i historia (1HI100) och Historia 1 – inriktning mot arbete i gymnasieskolan (1HIÄ02) sam­­läses. Att välja ämnet historia är ett klokt val som ger insikter i människors villkor, val och dilemman genom tiderna. Studiet av historien hjälper oss att bättre förstå vilka vi är och varför våra samhällen ser ut som de gör.

Kursen sträcker sig under höstterminen och är indelad i fyra kronologiska delkurser som är gemensamma för samtliga studenter. Delkurserna är följande, Delkurs 1: Forntida och antika samhällen och kulturer; Delkurs 2: Medeltida samhällen och kulturer; Delkurs 3: Den tidigmoderna världen; och Delkurs 4: Den moderna tidsåldern. Under hela terminen kommer de studenter som läser via lärarutbildningen (1HIÄ02) också e­tt antal lektioner med didaktisk inriktning. För dem som läser 1HI100 finns det i grundkursen en fördjupning av ämnet historia som vetenskaplig disciplin och historia som del i olika verksamheter i samhället i stort (historiebruk).

Kursen består av föreläsningar och seminarier, men också en stor del självstudier och reflektion. På denna kurs möter du olika forskande lärare vid varje delkurs.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar