Historia, Den moderna tidsåldern

7,5 hp

I kursen ges en översikt av de globala politiska och ekomomiska förhållanden och förändringar som har kännetecknat världen de senaste två århundradena. Centrala delar är de politiska och industriella revolutionerna, diktaturer, demokratiseringsprocesser och vägen mot ett välfärdssamhälle. Nationalism, migration och kulturmöten samt råvarutillgång fokuseras som konfliktorsaker fram till vår tid. Etiska och politiska konsekvenser av folkmord problematiseras. För den svenska delen är centrala delar industrialiseringen och det demokratiska genombrottet. Olika sätt att tolka historien och att arbeta med historiskt källmaterial studeras och diskuteras också på kursen. Kursen motsvarar den fjärde delkursen av 1HI100 Historia, kronologisk kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar