Historia, Den tidigmoderna världen

7,5 hp

Centralt för kursen är en analys av orsakerna bakom framväxten av Europa som den dominerande kontinenten i världen. Nationalstatens och kapitalismens utveckling är här viktiga faktorer. De förändringar i tänkandet som reformationen, de vetenskapliga upptäckterna, upplysning och sekularisering innebar uppmärksammas. Viktigt för den svenska delen är stormakts- och frihetstiden där samhällsstruktur samt villkoren för individen behandlas. Olika sätt att tolka historien och arbeta med historiskt källmaterial studeras och diskuteras också på kursen. Denna kurs motsvarar den tredje delkursen av 1HI100, Historia, allmän kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans