Historia, forntida och antika kulturer och samhällen

7,5 hp

I kursen studeras de viktigaste forntida och antika kultursfärerna, med betoning på framför allt de filosofiska, religiösa och kulturhistoriska föregångarna till moderna tiders kulturella strukturer. Olika sätt att tolka historien och att arbeta med historiskt källmaterial studeras och diskuteras.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar