Historia i populärkultur

7,5 hp

Kursen fokuserar på historiebruk i populärkultur som till exempel film, datorspel, karnevaler, historiska romaner och reklam. Studenterna möter olika typer av historiebruk förmedlade i bild, text och genom ljud för att lära sig mer om människors behov av historia och hur behoven tar sig uttryck i olika populärkulturella genrer. Kursen tar också upp vilka värden och normer populärkulturens historiebruk förmedlar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar