Historia, Medeltida kulturer och samhällen

7,5 hp

Medeltidens samhällen,inom och utom Europa, studeras utifrån frågor om interaktionen mellan politik,kultur,ekonomi och religion. För europeisk historia är kyrkans roll som maktfaktor och kulturskapare av stort intresse och vad gäller svensk historia är frågan "När blev Sverige Sverige?" en utgångspunkt för diskussioner om vad som definierar ett rike, en stat. Fanns nationalism redan under medeltiden?

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar