Human factors inom sjöfarten

7,5 hp

Human factors inom sjöfarten, 7,5 hp fokuserar på mänskliga, tekniska och organisatoriska aspekter av ett hållbart transportsystem. Kursens syfte är att presentera, diskutera och kritiskt granska olika perspektiv, teorier och metoder som används för att förstå människans roll i ett hållbart transportsystem. Här ingår bland annat hur människans kognitiva, mentala och fysiska förmågor och begränsningar påverkar säkerhet och prestationen i det dagliga arbetet och hur ett systemperspektiv kan främja utformningen av hållbara arbetsmiljöer inom sjöfarten. I kursen ingår en fallstudie där du själv väljer vilket fokus du vill använder teorier och metoder för att utvärdera en arbetsuppgift eller arbetsplats.

Kursen ges som självstudiekurs på distans. Utöver det ingår det ett antal frivilliga kursträffar med studiebesök, samt möjlighet till arbete i grupp på campus.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar