Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies

15 hp

Effektiv Strategic Human Resource Management (SHRM) är i praktiken ett viktigt strategiskt verktyg. SHRM kan bidra till en varaktig konkurrens fördel. Strategiska apekter inom Human Resource Management (SHRM) blir alltmer betydelsefullt vid verksamhetsutveckling. Kursen undersöker effekterna vid SHRM beslut för såväl produktiviteten som personalens välbefinnande. Syftet med kursen är att öka grundläggande kunskap inom effektiv strategisk HRM inom olika organisationer och på olika organisatoriska nivåer. Kursen ger begreppsliga verktyg för kritisk analys av den senaste utvecklingen och framtida trender inom strategisk HRM.

Dagens organisationer tenderar att utvecklas mer och mer mot nätverksbaserade strukturer, med kundorientering, flexibilitet och kontinuerligt lärande.Kursen ger naturligtvis även begreppsliga verktyg för kritisk analys av den senaste utvecklingen och framtida trender inom strategisk HRM. Utvecklingen visar på grundläggande förändringar i arbetets "natur" och arbetets innehåll, vilket illustreras av ökningen av deltidsarbete, korttidskontrakt, distansarbete, arbete/liv-perspektivet, och arbetsrelaterade hälsofrämjande. I ett större sammanhang med accelererande globalisering utvecklas uppgiften att "hantera människor i arbete" stora utmaningar för framtida HR-chefer.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.