Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies

15 hp

Effektiv Strategic Human Resource Management (SHRM) är i praktiken ett viktigt strategiskt verktyg. SHRM kan bidra till en varaktig konkurrens fördel. Strategiska apekter inom Human Resource Management (SHRM) blir alltmer betydelsefullt vid verksamhetsutveckling. Kursen undersöker effekterna vid SHRM beslut för såväl produktiviteten som personalens välbefinnande. Syftet med kursen är att öka grundläggande kunskap inom effektiv strategisk HRM inom olika organisationer och på olika organisatoriska nivåer. Kursen ger begreppsliga verktyg för kritisk analys av den senaste utvecklingen och framtida trender inom strategisk HRM. Dagens organisationer tenderar att utvecklas mer och mer mot nätverksbaserade strukturer, med kundorientering, flexibilitet och kontinuerligt lärande.Kursen ger naturligtvis även begreppsliga verktyg för kritisk analys av den senaste utvecklingen och framtida trender inom strategisk HRM. Utvecklingen visar på grundläggande förändringar i arbetets "natur" och arbetets innehåll, vilket illustreras av ökningen av deltidsarbete, korttidskontrakt, distansarbete, arbete / liv-perspektivet, och arbetsrelaterade hälsofrämjande. I ett större sammanhang med accelererande globalisering utvecklas uppgiften att "hantera människor i arbete" stora utmaningar för framtida HR-chefer.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar