Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies

15 hp

Effektiv Strategic Human Resource Management (SHRM) är i praktiken ett viktigt strategiskt verktyg. SHRM kan bidra till en varaktig konkurrens fördel. Strategiska apekter inom Human Resource Management (SHRM) blir alltmer betydelsefullt vid verksamhetsutveckling. Kursen undersöker effekterna vid SHRM beslut för såväl produktiviteten som personalens välbefinnande. Syftet med kursen är att öka grundläggande kunskap inom effektiv strategisk HRM inom olika organisationer och på olika organisatoriska nivåer. Kursen ger begreppsliga verktyg för kritisk analys av den senaste utvecklingen och framtida trender inom strategisk HRM. Dagens organisationer tenderar att utvecklas mer och mer mot nätverksbaserade strukturer, med kundorientering, flexibilitet och kontinuerligt lärande.Kursen ger naturligtvis även begreppsliga verktyg för kritisk analys av den senaste utvecklingen och framtida trender inom strategisk HRM. Utvecklingen visar på grundläggande förändringar i arbetets "natur" och arbetets innehåll, vilket illustreras av ökningen av deltidsarbete, korttidskontrakt, distansarbete, arbete / liv-perspektivet, och arbetsrelaterade hälsofrämjande. I ett större sammanhang med accelererande globalisering utvecklas uppgiften att "hantera människor i arbete" stora utmaningar för framtida HR-chefer.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar