Human Resource Management

7,5 hp

Den här kursen handlar om Human Resource Management (HRM) som begrepp och som praktik. Human Resource Management kan ses både som en filosofi och som en uppsättning verktyg vilka utgår från att se de anställda, dvs människorna i organisationer, som en resurs. Men, vilken roll har människor i organisationer och kan de hanteras som en resurs bland andra? Vilka verktyg finns för att sätta samman en personalstyrka, för att motivera dem och för att göra dem nöjda och lojala med organisationen? Och hur kan användningen av dessa verktyg kombineras med ambitionen att skapa en långsiktigt hållbar organisation? Kursen utgår från följande frågeställningar:

• HRM som begrepp: Vilka teoretiska utgångspunkter ligger bakom Human Resource Management?

• HRM som praktik: Hur kan man jobba med olika HR-processer: rekrytering, prestation, kompetensutvecking, avveckling och personalvård och hur kan man koppla HRM till en organisations strategiska arbete (Strategic Human Resource Management)?

• Kritik mot HRM: Hur kan vi förstå HRMs konsekvenser i termer av de människor, organisationer och det samhälle som dessa praktiker skapar?

Kursen ges genom föreläsningar och seminarier. Du kommer även att göra ett praktiskt orienterat arbete med koppling till HRM.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken