Humanvetenskaplig metod och praktik

7,5 hp

Kursen diskuterar humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder, speciellt med inriktning mot postkoloniala perspektiv, i syfte att ge studenter nödvändiga kunskaper för att identifiera och ackumulera ny information, analysera och bedöma komplexa företeelser och framställningar, och på ett korrekt sätt dra slutsatser i en vetenskaplig analys på avancerad nivå. Studenter tränas i förmågan att hantera litterära texter samt skriftliga och icke-skriftliga källor i historiskt och samtida material. Kursen omfattar träning i att planera och genomföra fältarbete där kunskap om observation och samtal som metod, och betydelsen av muntlighet, relationer och minne i materialinsamling är avgörande.
Kursen är utformad så att olika delar och krav i uppsatsarbetet behandlas i olika moment och studenten utmanas att reflektera över etiska aspekter och sin egen roll i arbetet. Under kursen formulerar studenterna sina egna uppsatsplaner. Kursen ges under termin 1 av programmet och är obligatorisk.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.