Humanvetenskaplig metod och praktik

7,5 hp

Kursen diskuterar humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder, speciellt med inriktning mot postkoloniala perspektiv, i syfte att ge studenter nödvändiga kunskaper för att identifiera och ackumulera ny information, analysera och bedöma komplexa företeelser och framställningar, och på ett korrekt sätt dra slutsatser i en vetenskaplig analys på avancerad nivå. Studenter tränas i förmågan att hantera litterära texter samt skriftliga och icke-skriftliga källor i historiskt och samtida material. Kursen omfattar träning i att planera och genomföra fältarbete där kunskap om observation och samtal som metod, och betydelsen av muntlighet, relationer och minne i materialinsamling är avgörande.

Kursen är utformad så att olika delar och krav i uppsatsarbetet behandlas i olika moment och studenten utmanas att reflektera över etiska aspekter och sin egen roll i arbetet. Under kursen formulerar studenterna sina egna uppsatsplaner. Kursen ges under termin 1 av programmet och är obligatorisk.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M