Husbyggnad med fysisk planering

7,5 hp

Efter genomgången kurs ska du ha grundläggande kunskaper om det mindre husets och flerbostadshusens planering och byggteknik, samt förståelse för brukarens och samhällets krav på den byggda miljön. Dessutom ska du ha orienterande kunskaper om boendets villkor och utveckling i omvärlden, begreppet hållbar utveckling samt fördjupade kunskaper inom ämnesområden som datorstödd ritning. Ur kursinnehållet kan bl a nämnas: bostadens planering funktion och utformning, bostäder för särskilda behov, byggnad på tomt. Fysisk planering gås också igenom där planeringsprocessen med bygglov, byggrätt, detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner tas upp.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken