Hyggesfritt skogsbruk

7,5 hp

Hyggesfritt skogsbruk innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen. Det finns flera olika skötselmetoder som ryms inom det begreppet och gemensamt för dem alla är att de ofta lyfts fram som mer hållbara alternativ till den konventionella skogsskötseln. Kursen går igenom de olika metodernas för och nackdelar utifrån ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. I det första kursmomentet fokuserar vi på de metoder som ligger i gränslandet mellan trakthyggesbruk och skiktat skogsbruk, d.v.s. skärmställningar och luckhuggning. I det andra och lite större kursmomentet tittar vi uteslutande på de skötselmetoder som jobbar med skogens skiktning (kontinuitetsskogsbruk). I kursen får du kunskaper för att anpassa skötselåtgärderna efter markägarens målsättningar, nuvarande bestånds förutsättningar, marknadsläge, skaderisker och aktuell lagstiftning. Kursen vänder sig både till den som vill använda sig av hyggesfria metoder i egen skog och den som vill arbeta med rådgivning inom ämnesområdet.

Undervisningen varvas med föreläsningar via internet och några träffar i fält. Du väljer själv om du vill delta på det nordliga eller det sydliga träffalternativet, eller om du deltar på båda eftersom tidpunkten är olika.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.