Hyperlokalt journalistiskt projektarbete

7,5 hp

Vill du lära dig hyperlokal journalistik?
I den här sommarkursen går vi igenom grunderna i hyperlokal journalistik. Vad är det? Och hur gör man det? Under fem veckor blandas föreläsningar, övningar och eget arbete. Du som student arbetar på vald ort, eller valt område och publicerar nyheter på sociala medier.
Efter kursens avslut ett tidigare år hade en av våra studenter över 1000 följare på Instagram och det som denne skrev snappades upp av traditionell media.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans