Idéhistoria, filosofi och samhällsteori

30 hp

Kursen ger en grundläggande introduktion till samhällsvetenskapliga och samhällsfilosofiska perspektiv. Efter att ha givit en idéhistorisk bakgrund till västerlandets vetenskapliga utveckling presenterar kursen de begreppsanalytiska och logiska redskap som vetenskapligt tänkande förutsätter. Det samhällsfilosofiska perspektivet inkluderar en introduktion i normativ teori, där ett par centrala typer av moralfilosofiska teorier presenteras. Förhållandet mellan individens frihet och samhällelig utveckling diskuteras. Samtidshistoriska exempel konkretiserar och klargör de filosofiska resonemangen. Mot den dramatiska bakgrunden av väpnade konflikter och storskaligt politiskt förtryck problematiseras människans möjlighet att hävda sin rätt. Allmänna metodologiska överväganden i samhällsvetenskaperna tas också upp till diskussion.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar