Idrott, kön och kropp

7,5 hp

Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar olika perspektiv för att ge kön och kropp betydelse inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Undervisningen tar upp följande innehållsområden:

• kroppens idéhistoria sett utifrån ett idrottsvetenskapligt perspektiv,

• begreppsliggörandet av könade kroppar inom idrotten i skilda historiska och sociala kontexter,

• teoretiska och metodrelaterade frågeställningar relevanta för hur man arbetar med perspektiv rörande kön, kropp och sexualitet på det idrottsvetenskapliga området.

Kursen läses som fristående kurs och ingår även som valbar kurs i masterprogrammet i idrottsvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans