Idrott mellan tradition och förändring

7,5 hp

Kursen syftar till att den studerande skall tillgodogöra sig fördjupade kunskaper för att kunna hantera olika traditioner och utvecklingsprocesser inom idrotten och dess relation till samhällslivet i övrigt.

Undervisningen är organiserad runt tre skilda, men nära sammanhörande teman:

• idrott och kunskap,

• idrottens organisering, samt

• idrottens kultur och ideal.

Kursens innehåll och upplägg utvecklas i samråd mellan studerande och kursansvarig Tobias Stark (tobias.stark@lnu.se).

Kursen läses som fristående kurs och ingår även som delkurs i masterprogrammet i idrottsvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans