Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan

30 hp

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska få kunskap om och insikt i idrott och hälsas ämnestillhörighet och vetenskapliga perspektiv. Kursen belyser centrala kunskapsområden som kropp, rörelse, idrott och hälsa utifrån både ett naturvetenskapligt och humanistisksamhällsvetenskapligt perspektiv. Teorier och begrepp av betydelse för ämnets kunskapsbas presenteras och problematiseras. Under kursen introduceras de studerande i en praktisk rörelsebas, som kopplas till olika teoretiska perspektiv. Ämnesdidaktik läses parallellt och integrerat ihop med ämnesstudierna, vilket stärker studenterna i deras blivande lärarroll. Didaktiska teorier och lärandeteorier relateras till ämnet idrott och hälsas kunskapsområden med syfte att studenten ska utveckla en förmåga att beskriva och reflektera över val av innehåll, undervisningsformer och organisation.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar