Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan

15 hp

Kursen syftar till att utveckla ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt i lärarrollen. Tyngdpunkten ligger på kritisk granskning av aktuell forskning samt utveckling av förmågan att kommunicera, kritiskt granska, värdera och dra slutsatser från vetenskapliga texter samt att analysera dessa med hjälp av vetenskapliga teorier. Kursen ger redskap för att utifrån aktuell forskning och gällande styrdokument planera, genomföra, observera och analysera undervisning i idrott och hälsa.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken