Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan

15 hp

Kursen syftar till att utveckla ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt i lärarrollen. Tyngdpunkten ligger på kritisk granskning av aktuell forskning samt utveckling av förmågan att kommunicera, kritiskt granska, värdera och dra slutsatser från vetenskapliga texter samt att analysera dessa med hjälp av vetenskapliga teorier. Kursen ger redskap för att utifrån aktuell forskning och gällande styrdokument planera, genomföra, observera och analysera undervisning i idrott och hälsa.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M